Ankieta dla podmiotów ekonomii społecznej

Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia specjalnej ankiety skierowanej do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Ankieta służy zebraniu danych dotyczących sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wybuchu pandemii COVID-19 w poszczególnych Państwach Członkowskich.
Rezultaty posłużą analizom prowadzonym przez Grupę Ekspertów ds. Przedsiębiorczości Społecznej przy Komisji Europejskiej oraz w procesie negocjowania instrumentów wsparcia na poziomie UE.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRuFXbIfUePD7djnJNj1axMnIzxmrTPGj5Pzu-KWu1nK2vqg/viewform