Zamknięcie naboru wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 – Subregion I

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na finansowanie instrumentu wsparcia   w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19, Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z dniem 13 lipca br. zamyka nabór nowych wniosków.