Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Osób Prawnych chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 6) – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej przekształcające się w Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Osoby Prawne (inne niż PES, planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego) będące Uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

 

Nabór trwa od 04 października 2021 r. do 15 października 2021 r.

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 6 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz harmonogram dostępne są poniżej:

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-II-Runda-6 PES_OP

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – PES_OP II SUB