Fundacja Czysta Para

Fundacja Czysta Para to przedsiębiorstwo społeczne, które powstało w marcu 2022 roku, dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej działającym przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundacja przystępując do projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I, otrzymała wsparcie w zakresie doradztwa specjalistycznego tj. księgowo- podatkowego, prawnego oraz marketingowego. Jednocześnie skorzystała z pomocy doradcy biznesowego oraz doradczy kluczowego.

Fundacja Czysta Para to mobilna myjnia działająca na terenie województwa podkarpackiego, specjalizująca się przede wszystkim w parowym myciu:

  • nagrobków,
  • samochodów,
  • tapicerek,
  • maszyn.

Dodatkowym przedmiotem działalności fundacji jest dezynfekcja oraz ozonowanie wnętrz domów, mieszkań, lokali użytkowych oraz wnętrz pojazdów. W chwili obecnej fundacja zatrudnia trzy osoby.

Fundacja Czysta Para

Tadeusza Kościuszki 9,
36-100 Kolbuszowa
tel.: 500 564 995
e-mail: czystapara@op.pl
https://www.facebook.com/Myjnia-Mobilna-Rzesz%C3%B3w-102072302458843