Fundacja OPTEA

Fundacja OPTEA powstała w 2022 r. w ramach Projektu ROWES – wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I. Misją fundacji jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością.

Samoakceptacja – UWIERZ W SIEBIE!

Samorealizacja – SPEŁNIAJ SIĘ I ROZWIJAJ ZAWODOWO!

Samodzielność – PODNIEŚ SWOJĄ JAKOŚĆ ŻYCIA

Siedziba fundacji mieści się w Rzeszowie na ul. Lubelskiej 13/161 i w chwili obecnej zatrudnia 9 osób.

Główne cele fundacji to:

  • działalność informacyjno – promocyjna na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów informacyjno – edukacyjnych zapobiegających tendencjom marginalizacji, dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczania osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych mających na celu edukację, kształcenie i doskonalenie zawodowe osób z niepełnosprawnościami,
  • promocję zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • wspieranie innych organizacji i instytucji, które prowadzą działalność zgodną z celami fundacji.

Fundacja OPTEA

ul. Lubelska 13/161, 35-241 Rzeszów

Tel.: +48 666 254 066
e-mail: kontakt@optea.pl

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://optea.pl/

https://www.facebook.com/FirmaOptea

www.ipracujzdalnie.pl