Fundacja SUPRU

Fundacja SUPRU powstała w sierpniu 2022 roku w ramach projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I, działającym przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uzyskując wsparcie finansowe na stworzenie nowych miejsc pracy – zapewniając tym samym zatrudnienie dla sześciu osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym oraz uzyskując dotację na wyposażenie miejsc pracy.

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej fundacja zajmuje się sprzedażą internetową (e-commerce) oraz prowadzeniem motoryzacyjnego sklepu internetowego, wyspecjalizowanego
w sprzedaży pokrowców oraz plandek samochodowych z możliwością personalizacji (haft). Asortyment sklepu sprzedawany jest również na zewnętrznych platformach sprzedażowych.

W ramach przyznanej dotacji projektowej na zakup wyposażenia oraz doposażenia miejsc pracy fundacji udało się nabyć specjalistyczny sprzęt do personalizacji druku, który nadaje się również do wykonywania usług haftu na towarach powierzonych przez Klientów, rozszerzając tym samym ofertę fundacji o usługi haftu.

W przyszłości fundacja zamierza także powiększyć ofertę o szkolenia specjalistyczne z zakresu budowania stron i sklepów internetowych.

W ramach działań prospołecznych fundacja prowadzi:

  • działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych;
  • dąży do zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzi działalność promującą zatrudnienie i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja SUPRU

Zarzecze 161
36-040 Boguchwała