Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie II (runda 2/2023) wraz z harmonogramem

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski (runda 2/2023)  należy składać w terminie od 05.06.2023 r. do 19.06.2023 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

Ze względu na wciąż trwającą pracę Komisji przy ocenie Wniosków złożonych w poprzedniej rundzie naboru (runda 1/2023), wysokość pozostałej do rozdysponowania alokacji jest w chwili obecnej nieznana. W związku z powyższym Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w przypadku braku dostępnych środków.

 

Pełne ogłoszenie dotyczące danej rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz harmonogram prac Komisji dostępne są poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych PS (runda 1) – SUB II

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – PS sub II runda 2 (2023)