ROWES I 2.0

Zamknięcie naboru wniosków  na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.– Subregion I

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na finansowanie instrumentu wsparcia   w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z dniem 07 marca br. zamyka nabór nowych wniosków.

 


 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje:

Aktualna wysokość alokacji na instrument wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych w subregionie I wynosi 2 977,00 zł.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że została zwiększona alokacja na instrument wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W związku z powyższym, od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.wsparcie.es zostaje wznowiony nabór wniosków na zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

Ogłoszenie o naborze:

Ogłoszenie o wznowieniu naboru – sub I

Regulamin oraz załączniki:

Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wojny na Ukrainie v.2 – sub I

Załącznik nr 1 – Wniosek PES- sub I

Załącznik nr 2 – Wniosek od instytucji – sub I

Załącznik nr 3 – Umowa trójstronna na realizację zamówienia subI  – obowiązujący do 03.10.2022r.

Załącznik nr 3 – Umowa trójstronna na realizację zamówienia subI  – obowiązujący od 04.10.2022r.

Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy sub I